ARCHITECTURE LIGHTING FURNITURE
EN - MK
salon29

M

Стан во Скопје 50m2.

Смарт Ливинг се соочи со предизвик да создаде спектакл.

Што е тоа добра архитектура? Кои се правилата за игра со предизвици? Добра архитектура е одговорно однесување со просторот. Синтеза на материјалите во контекст на просторната реторика.